Terapie na rezonančním lůžku

Vliv hudby je ovlivněn několika faktory, jako je nálada, duševní stav nebo osobní vkus. Zatímco zvuky rezonují v našem těle bez ohledu na to, zda se nám líbí či nikoliv.

Naše rezonanční lůžko LENA je unikátní hudebně terapeutický nástroj, který prostřednictvím komplexních vibrací a rezonancí přináší hluboce léčivé a regenerační účinky pro celý organismus - na úrovni tělesné i mentální. Splynutí s hudbou a vibracemi je tady tak intenzivní, že díky tomuto nástroji můžeme zároveň zažít i velmi hlubokou a povznášející relaxaci a meditaci. Tento nástroj má velmi široké spektrum použití v oblastech muzikoterapie, wellness, relaxace, rekonvalescence.

 Zvuk  je díky jedinečné akustické konstrukci nesmírně hluboký, bohatý, léčivý a intenzivní. Dále i tím, že má dvě hrací strany s tónem A a D

Rezonanční masáž působí svými vibracemi přímo do buněk, tkání, a tělesných orgánů. Má blahodárný vliv na centrální nervový systém, metabolismus i další biologické procesy v těle. Uvolňuje krevní a lymfatické cévy, regeneruje svaly, klouby, imunitní a hormonální systém a urychluje hojení po operacích.
Masáž zvukovou rezonancí je zajímavou alternativou klasické tlakové masáže, je vhodná pro všechny věkové kategorie. Její účinky jsou blahodárné na celý organismus a to na úrovni tělesné, emocionální, mentální i spirituální. Hluboký zvukový zážitek zavede klienta do jiného časoprostoru, podpoří vynoření vnitřních obrazů a spirituálních zážitků. Splynutí s hudbou je tak intenzivní, že rozpouští hranice fyzické přítomnosti a nechá nás zažít hlubokou relaxaci.

Tibetské mísy a ladičky patří též do rezonanční terapie. Každý orgán, každá tkáň v našem těle má svou vlastní frekvenci. Umístěním misky nebo ladičky na jednotlivé části těla se tyto mohou uvést do lehké vibrace . Rezonancí různých částí těla se může zmírnit nebo vyřešit, eventuelně již existující disharmonie, blokáda nebo dokonce i nemoc, a současně se aktivuje samoléčivá schopnost těla. 

Zvukové vibrace vytváří reflexe a rezonance v prostoru, zasáhnou tvoje uši, srdce a mozek, a odtud se obrací zpět do tvého srdce.


Co si člověk může představit pod pojmem muzikoterapie, pokud o ní nikdy neslyšel?

Muzikoterapie je tzv. umělecká terapie, která využívá hudbu a zvuk jako hlavní terapeutické prostředky k léčení nebo podpoře klienta a je úzce propojena s psychoterapií. V muzikoterapii se zaměřuji v první řadě na pomoc klientům autenticky prožívat a vnímat své emoce, to, co cítí, jak se mají, na duchu i v těle. Hudba, zvuky, hudební nástroje jsou prostředkem k sebevyjádření, ke komunikaci, k stimulaci i k relaxaci. Muzikoterapie není o tom, učit někoho hudbě a hudebním dovednostem, ale o využití hudebních prvků k nehudebním cílům.


,,Hudba začíná tam, kde končí možnost řeči''
Jean Sibelius