Osobní a duchovní rozvoj

Provázení v oblasti osobního a duchovního rozvoje


JSEM  PRŮVODCE NA CESTĚ, naslouchající a ten, u koho se můžeš na chvíli zastavit a sdílet s ním svůj příběh.

Poskytuji bezpečný prostor pro zklidnění a nacházení sebe sama.

Pro každého volím tu nejvhodnější cestu na základě svých zkušeností, potřeb klienta a zejména intuice a naladění.

Společně  nám může pomoci muzikoterapie, krystaloterapie a aromaterapie

Možnost osobního rozvoje

- sebeuvědomění, sebehodnota
- své potřeby a přání
- hledání možností a jejich naplnění
- rozvíjení vlastního potenciálu 

- nacházení svých stínů

Společně najdeme

naději, směr, podporu, jiný pohled, pochopení, odhodlání, odvahu, důvěru, víru, přijetí a lásku

Překonání náročného období

 úmrtí, rozvod, nemoc

- úzkosti, tenze, panická ataka, deprese

Emoce

-  techniky k bezpečnému zvládání emocí

Psychosomatické potíže

 - alternativní možnosti a jiný pohled na svou nemoc

- co mi má nemoc sděluje

Podpora při řešení konfliktů

- nácvik sociálních dovedností