Hloubková buněčná muzikoterapie pomocí terapeutických ladiček 

Působení zvuku 

(hloubková buněčná  muzikoterapie)

Podstata a charakteristika

Východní medicína vnímá člověka jako celek tvořený tělem, myslí a duší. Na základě tohoto celistvého (holistického) přístupu ví, že každá onemocnění se manifestuje ve všech třech rovinách a vzniká narušením proudění energie (čchi, prána). Západní medicína rozdělila tento jednolitý celek na tři samostatné části a každá z nich je léčena jiným odborníkem a jiným způsobem. Máme stále více nových medicínských technologií, léčebných postupů a farmaceutických přípravků, ale bohužel nemáme úměrně tomu méně nemocné lidi a diagnóz. Proto se stále více lidí obrací na pomoc v jiných oblastech (tradiční čínská medicína, akupunktura, homeopatie...).

Jednou z možností celistvého přístupu je i terapie zvukem. Zvuk vzniká jako pohyb částic vzduchu, který vede ke kmitání pevných těles. Kmity, které tvoří zvuk, jsou energií, která je obsažena všude ve vesmíru, tedy i v nás samotných. Zvuk má obrovskou moc - jak uzdravující, tak destruktivní. Působí na všechny živé organismy. Při terapiích je samozřejmě využívána jeho uzdravující síla. Na tomto principu je založena i muzikoterapie. Může být pasivní - poslech hudby, aktivní - aktivní hraní a zpěv nebo buněčná - působení zvuku a jeho vibrací na buňky živých organismů . Když léčivé zvukové vlny pronikají tělem (pokud zdroj jejich vysílání je blízko těla), dochází v jeho buňkách k vibraci, která dokáže navrátit zdraví, posílit jej a pomoci mu stát se odolnějším vůči chorobám.

A právě na tomto principu je založena hloubková buněčná muzikoterapie pomocí ladiček. Vychází z poznání, že každý orgán, buňka, atom, tkáň, každá částice našeho těla neustále vysílá duchovní, fyzické, emocionální a myšlenkové vlny, které mohou mít v závislosti na různých faktorech (zdravotní stav, stres, emoční vypětí, působení okolí.). .) různou frekvenci. Jejím cílem je odstranit "rozladění" organismu a naladit ho na správnou frekvenci a na zdraví. Působení zvukových vln ladiček může být "medicínou" budoucnosti .

Terapeutické ladičky jsou kovové vidlice, které se úderem o tvrdou gumovou podložku nebo o ruku rozkmitají a vydávají příjemné slyšitelné chvění - každá ladička má přesně stanovený kmitočet (frekvenci) a od toho se odvíjejí její terapeutické vlastnosti. Působí nejen vibrace ladiček, kterou pociťujeme na těle, ale také zvuk, který vydává. Používají se přikládáním na přesně určené body, čímž se usměrňuje proudění energie v energetických drahách člověka, nebo bezdotykovým způsobem, v určité vzdálenosti nad zvoleným bodem na těle. Jelikož zvuková vlna má určitou délku (dosah měřitelný v délkových mírách), může tak ovlivňovat nejen fyzické, ale i jemnohmotné tělo.

Zvukové vlny ladičky mění magnetické pole organismu a vzhledem k jejich ohromné ​​vibrační síle lze jimi nahradit akupunkturní jehly v akupunktuře, ruce v akupresuře či masáži shiatsu. V tomto případě mluvíme o fonoréze .

Zvukové vibrace uvolňují stagnovanou energii v těle, nahromaděné negativní emoce a napětí v organismu, uvolňují do těla endorfiny a nalaďují tak naše tělo na proces "samo léčení".

Používání ladiček je vhodné pro všechny věkové kategorie a je velmi dobře kombinovatelné s masážemi, psychoanalýzou, v kosmetice, s meditacemi, aromaterapií, krystaloterapií, Bachovou květovou terapií a jinými energetickými (vibračními) terapiemi.

zdroj ze kterého čerpáno Dr. Barbara Romanowská a Damara.sk.

ZVUK

Aktivuje

Síla zvuku aktivuje naše nevyužité schopnosti, proniká až do jádra buněk, které se doslova rozzáří a probíhá v nich zdokumentovaná řada změn, jak na fyziologické, energetické úrovni, tak i na úrovni DNA.

Propojuje

Díky síle zvuku a rezonanci můžeme být propojeni v souladu, harmonii a v souzvuku se sebou samým, s druhými, ale i se vším okolo, jsme doma. Cítíme se propojeni s životem a zažíváme vnitřní klid a mír uvnitř sebe. Díky tomu taky utváříme pokojnou realitu i kolem sebe

Harmonizuje

Síla zvuku harmonizuje tělo, mysl i ducha. Harmonický zvuk předává, díky rezonanci, harmonii buňkám. Ty ji dále předávají tělu a mysli. Vnější odráží vnitřní. Teprve, když nalezneme harmonii v sobě, můžeme jí vnímat také všude okolo nás.